وبلاگ|

برخی از مزایای ویپ

ویپ یک تکتولوژی فوق العاه موثر در کاهش هزینه های ارتباطی است، در سال های اخیر بسیاری از شرکت ها به خصوص در ایران به سمت استفاده از...

کاربرد تلفن گویا برای آژانس های مسافرتی

کاربرد تلفن گویا برای آژانس های مسافرتیآژانس های مسافرتی از جمله مراکزی هستند که مشتری محور بوده و با رضایت و حفظ مشتری قبلی و جذب...